29 Νοεμβρίου 2009

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες


 • Να ενθαρρύνετε τους μαθητές να συνειδητοποιούν και να αξιολογούν τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν για να μελετήσουν και να μάθουν. Οι δεξιότητες της μελέτης, όπως η λήψη σημειώσεων και η οργάνωση του χρόνου πρέπει να διδάσκονται ενεργητικά.

 • Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται πολλή οργάνωση. Λίστες με τις καθημερινές υποχρεώσεις και την αναμενόμενη αντιμετώπιση μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό. Όταν γίνονται αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο δάσκαλο ή στην εργασία που πρέπει να γίνει, να τους ειδοποιείτε πολλές φορές, ξανά και ξανά.

 • Οι μαθητές αυτοί μπορεί να έχουν δυσκολίες στην προσωπική τους οργάνωση, δηλαδή να διατηρούν τα πράγματά τους τακτικά στο σχολείο, να ντύνονται, να θυμούνται την τσάντα της γυμναστικής, να ψάχνουν για κάτι που έχουν χάσει, να ετοιμάζουν τη σχολική τους τσάντα και να οργανώνουν τα υλικά που χρειάζονται για τη δουλειά στο σπίτι. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργάζεται με το μαθητή και τους γονείς του ώστε να επινοούν στρατηγικές που θα βοηθήσουν το μαθητή να οργανωθεί, όπως λίστες, προγράμματα και χρωματικούς κωδικούς για τα βιβλία.

 • Πολλές φορές οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να διδαχθούν πώς να κάνουν ερωτήσεις. Όλοι οι μαθητές και ειδικά οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να νιώθουν άνετα όταν ζητούν βοήθεια.

 • Επιμερίστε τη διαδικασία της μάθησης σε μικρές εργασίες που πρέπει να γίνουν η μία μετά την άλλη. Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.

 • Χρησιμοποιήστε πολλά οπτικά βοηθήματα, ταινίες, βίντεο, διαφάνειες, μαυροπίνακα, γραφικά υπολογιστή, διαγράμματα, χάρτες, μαρκαδόρους υπογράμμισης, απλή υπογράμμιση, βέλη και εικόνες για να επεξηγήσετε όλα τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας της γλώσσας.

 • Επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά και με διάφορους τρόπους παλιά και νέα ύλη.

 • Παρέχετε οργάνωση και υποστήριξη στο μαθητή στο βαθμό που χρειάζεται ο ίδιος και όχι στο βαθμό που παρέχεται συνήθως στη συγκεκριμένη ηλικία ή τάξη ή μάθημα.

 • Ο μαθητής δεν μπορεί να ακούει και να εκτελεί ταυτόχρονα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λήψη σημειώσεων μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για μερικούς μαθητές.
  Βαθμολογείτε θετικά – σημειώνετε τα καλά στοιχεία. Βαθμολογείτε το περιεχόμενο – όχι τη μορφή.

 • Επιτρέπετε τη χρήση οποιουδήποτε αναγκαίου μαθησιακού εργαλείου, όπως είναι το μαγνητόφωνο, ο ορθογράφος, το ορθογραφικό λεξικό.

 • Σε κάθε περίπτωση μην ειρωνεύεστε, αποφεύγετε τις συνεχείς επικρίσεις και μην κάνετε θέμα τις διαφορετικές ανάγκες του μαθητή μπροστά στους συμμαθητές του. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι οι μαθητές αυτοί ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα όταν έχουν ενθάρρυνση και όταν επισημαίνονται και αναφέρονται τα θετικά τους στοιχεία και οι επιτυχίες τους.

 • Η ώρα του διαλείμματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της δουλειάς.

 • Να «συλλαμβάνετε» το μαθητή στις επιτυχίες του και να ανταμείβετε αυτή τη συμπεριφορά του.

 • Και πάνω από όλα, να προσπαθείτε να βρίσκετε ευκαιρίες να τον (την) επαινέσετε και να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή του (της).
(πηγή : LD Support For Teachers Worldwide)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου