29 Νοεμβρίου 2009

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Οι ακόλουθες προτάσεις και στρατηγικές αναπτύχθηκαν με σκοπό να παρασχεθεί υποστήριξη σε όλους τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διδάξουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα μαθητές που μαθαίνουν διαφορετικά. Οι ιδέες αυτές προέρχονται από τις εργασίες ειδικών στον τομέα των μαθησιακών διαφορών ή δυσκολιών και των ειδικών μαθησιακών αναγκών (ΜΔ/ΕΜΑ) από όλο τον κόσμο και από αυτές θα ωφεληθούν όλοι οι μαθητές και όχι μόνον όσοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
  • Συνιστάται θερμά στους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν την έννοια της «δίκαιης μεταχείρισης». «Δίκαιη μεταχείριση» δε σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση αλλά ότι ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει τη μεταχείριση που χρειάζεται. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι νευρολογική κατάσταση την οποία δεν μπορεί να ελέγξει το άτομο. Ο μαθητής αυτός είναι πιο πολύ φυσιολογικός παρά διαφορετικός. Άλλωστε, όταν κάποιος διαφέρει δε σημαίνει ότι μειονεκτεί.
  • Όσο μικρότερο είναι το παιδί όταν γίνεται η διάγνωση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες του με επιτυχία. Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, θα πρέπει να διδάσκονται κυρίως στρατηγικές αντιμετώπισης και να αποκτούν δεξιότητες αυτοϋποστήριξης.
  • Μαθαίνει κανείς καλύτερα όταν μαθαίνει μέσα από την ακοή, την όραση, την αφή και την κίνηση – δηλαδή με την πολυαισθητηριακή διδασκαλία. Οι περισσότεροι μαθητές συγκρατούν το 10% όσων διαβάζουν, το 20% όσων ακούν, το 30% όσων βλέπουν, το 50% όσων βλέπουν και ακούν, το 70% όσων λένε και το 90% όσων λένε και κάνουν. Εκείνο που χρειάζεται είναι μια αθροιστική προσέγγιση, καλά οργανωμένη και σε διαδοχικά στάδια, που να χρησιμοποιεί πολυαισθητηριακά υλικά και λογισμικό.
  • Είναι σημαντικό να θυμάστε πως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται έως και δεκαπλάσιο χρόνο για να μάθουν και ότι κουράζονται εύκολα. Πρέπει να προσπαθούν περισσότερο και η προσπάθεια μπορεί να είναι εξαντλητική. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο ρυθμός μιας φυσιολογικής τάξης είναι πιθανώς πολύ γρήγορος γι’ αυτούς τους μαθητές, επειδή συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν τη γλώσσα. Θα πρέπει να προσπαθείτε συνειδητά να μη μιλάτε πολύ γρήγορα.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο μαθητής νιώθει ασφαλής και προστατευμένος στην τάξη σας και με την παρουσία σας. Να θυμάστε ότι όλοι οι μαθητές, το ίδιο και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν τις καλές τους μέρες και τις κακές τους μέρες. Η ασυνέπεια στις επιδόσεις είναι μέρος του προβλήματος και οδηγεί σε πολλές απογοητεύσεις το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Να είστε πρόθυμοι να μαθαίνετε πράγματα από τους γονείς. Κεντρίστε το ενδιαφέρον τους, δημιουργήστε σχέσεις και συνεργαστείτε στενά μαζί τους. Χρειάζεστε ο ένας τη βοήθεια του άλλου. Θα πρέπει να έχετε συχνή επαφή, κάθε μέρα, μία φορά τη βδομάδα, μία φορά το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες. Χρησιμοποιήστε ό,τι αποδίδει καλύτερα – προσωπικά σημειωματάρια, σχολικές ατζέντες, συναντήσεις κατ’ ιδίαν, τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Όταν ο μαθητής διέρχεται μια φάση αλλαγής, δηλαδή αλλάζει δάσκαλο, χρονιά, σχολείο, χώρα, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που τον αφορούν περνούν στον επόμενο δάσκαλο, από τη μία χρονιά στην άλλη, από το ένα σχολείο στο άλλο και από τη μία χώρα στην άλλη. Μη θεωρήσετε δεδομένο ότι αυτό θα γίνει αυτόματα.
  • Να επιμορφώνεστε συνεχώς. Βρείτε υποστήριξη για σας τον ίδιο (την ίδια). Αξιοποιήστε την εμπειρογνωσία των συναδέλφων σας. Μη φοβηθείτε να παραδεχθείτε ότι δεν ξέρετε κάτι που δεν ξέρετε.
(πηγή : Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, Μάρτιος 2003, Στοκχόλμη, Σουηδία)
http://www.fawco.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου