9 Ιανουαρίου 2010

Διάσπαση προσοχής...στο σχολείο

Το παιδί με διάσπαση προσοχής,όπως και με άλλες δυσκολίες, έχει ανάγκη από σαφή οργάνωση στο σχολείο. Πρέπει να έχει τη δική του συγκεκριμένη θέση, μέσα στο άμεσο οπτικό πεδίο του δασκάλου, στην οποία θα νοιώθει άνετα. Το παιδί που κάθεται δίπλα του θα πρέπει να είναι ήσυχο και να του προσφέρει ένα θετικό μοντέλο προς μίμηση.


Τα παιδιά με ΔΕΠ χρειάζονται ευκαιρίες για κίνηση, οι οποίες να είναι κατευθυνόμενες
π.χ. Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από το παιδί να φέρει κιμωλίες, να καθαρίσει τον πίνακα, να φέρει ένα βιβλίο, να πλύνει το σφουγγάρι, να φέρει κάτι από το γραφείο κ.λ.π.

Η σαφής διατύπωση των κανόνων της τάξης και οι συχνή υπενθύμιση τους βοηθούν.

Το παιδί πρέπει να νοιώθει ότι είναι αδιάφορο στο δάσκαλο, ότι αυτός δεν το θεωρεί διαταρακτικό στοιχείο και δεν νοιώθει εχθρικά απέναντι του. Όσο πιο ξεκάθαρη, αντικειμενική και φιλική είναι η επικοινωνία του δασκάλου με το μαθητή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια που νοιώθει το παιδί.
Τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι

  • Όταν ο δάσκαλος απευθύνει το λόγο στο παιδί, πρέπει να διατηρεί συχνή οπτική επαφή. Επίσης ένα απαλό άγγιγμα έχει ως αποτέλεσμα να στρέψει το παιδί την προσοχή του.
  • Οι οδηγίες να δίνονται με απλά λόγια.
  • Ο δάσκαλος να γνωστοποιεί στο παιδί τις απαιτήσεις του και να βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει κατανοητές.
  • Ο δάσκαλος πρέπει να απομακρύνει από το θρανίο του παιδιού οτιδήποτε θα μπορούσε να διασπάσει την προσοχή του.
  • Να προσδιορίζεται επακριβώς το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων ασκήσεων.
  • Οι ασκήσεις που ολοκληρώνονται στο σχολείο ή στο σπίτι να ελέγχονται από το δάσκαλο και να βαθμολογείται και η προσπάθεια.
  • Ο δάσκαλος πρέπει να ελέγχει το παιδί αλλά πάντα με υπομονή και αγάπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου