17 Μαρτίου 2010

Η βαθμολόγηση των παιδιών στην Β/μια εκπαίδευση

1. Η βαθμολογία μπορεί να είναι χαμηλή στην αρχή του τριμήνου, λόγω προσαρμογής. Στο τέλος του τριμήνου, όταν οι βαθμοί βελτιώνονται:
 • Ας μετράνε οι τελευταίοι βελτιωμένοι βαθμοί για τον έλεγχο
 •  Σημαντικό είναι να μην απογοητευτεί το παιδί και να χάσει το ενδιαφέρον να συνεχίσει την προσπάθειά του.
 • Η χαμηλή βαθμολογία τους αποθαρρύνει, όταν έχουν κάνει τόσο κόπο και τόσες ώρες διάβασμα.
2. Να βαθμολογούνε με επιείκεια.
 • Τα ορθογραφικά λάθη να μην λαμβάνονται υπόψη.
 • Μαθηματικά / Προβλήματα: Ένας μαθητής του 18 γράφει 12 στα προβλήματα (= αποκωδικοποίηση λόγιων).
 • Προτιμότερο είναι να μην λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα στην τελική βαθμολογία
3. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να απαντήσουν.Μπορείτε να βοηθήσετε:
 • Όταν δεν θυμάται μια λέξη τον βοηθάει να του τη λέτε, και έτσι μπορεί να συνεχίσει την απάντησή του.
 • Να αρχίζετε την απάντηση, για να ξεμπλοκάρει. Αν είναι διαβασμένος μπορεί να συνεχίσει, αν δεν είναι διαβασμένος δεν μπορεί.
 • Ο καθηγητής / Η καθηγήτρια να δέχεται μια περιγραφή της λέξης ή άλλες παρόμοιες λέξεις.
4. Δείχνουν συνήθως απόκλιση στην απόδοσή τους στην προφορική σε σχέση με τη γραπτή εξέταση.
 • Όταν όμως τυχαίνει να γράψουν καλά, να κάνουμε προφορική εξέταση μόνο όταν το επιθυμεί το παιδί. Και ας μετράει η καλύτερη απόδοση.Π.χ. Ο μαθητής / Η μαθήτρια γράφει 17 και προφορικά παίρνει 14. Τότε αφήστε το 17 να ισχύει. Μια φορά που πήρε τη χαρά να γράψει καλά.
5. Όταν αισθάνεται ασφάλεια η απόδοση του είναι καλύτερη.
 • Όσο πιο χαλαρός δείχνει ο καθηγητής / η καθηγήτρια τόσο το καλύτερη είναι η απόδοση του μαθητή / της μαθήτριας.
 • Εξήγηση πώς γίνονται τα τεστ και πώς βαθμολογούνται.
 • Θα κάνετε απροειδοποίητα τεστ ή μόνο με προειδοποίηση;
 • Υπάρχουν προφορικά ή γραπτά τεστ ή και τα δύο; Τότε το παιδί γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει και αισθάνεται προετοιμασμένο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου