22 Ιουλίου 2010

Πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να μάθει αγγλικά;

Πολύ συχνά οι γονείς ρωτούν αν μπορούν τα δυσλεξικά παιδιά να μάθουν αγγλικά ή γενικότερα ξένες γλώσσες. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα στην ανάγνωση και γραφή (φωνολογική επίγνωση) στην μητρική γλώσσα ενός παιδιού με δυσλεξία καθώς επίσης οι δυσκολίες του στις δεξιότητες μελέτης, μεταφέρονται και εμποδίζουν την εξέλιξη του στις ξένες γλώσσες. όμως ουσιαστικά, το ερώτημα δεν εντοπίζεται στο εάν θα πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες αλλά στο πώς θα πρέπει να διδάσκονται τις γλώσσες αυτές. 
  
Σύμφωνα με μελέτες τα Αγγλικά είναι η πιο δύσκολη γλώσσα για τα άτομα με δυσλεξία. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η αγγλική γλώσσα είναι μια μη φωνητική γλώσσα (άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε), έχει 26 γράμματα με 44 ήχους. Σε σχέση με την ελληνική γλώσσα που είναι φωνητική, τα λάθη που παρουσιάζουν οι μαθητές με δυσλεξία διαφέρουν. Στην μεν ελληνική γλώσσα τα λάθη είναι γραμματικά, ενώ στην αγγλική τα λάθη είναι κυρίως φωνολογικά. 

Για να μπορέσει λοιπόν ο μαθητής με δυσλεξία να διδαχτεί τα αγγλικά με επιτυχία, θα πρέπει το μάθημα να προσαρμόζεται απαραίτητα στις ανάγκες, ενδιαφέροντα, ικανότητες, μαθησιακό στυλ και επίπεδο ετοιμότητας του στη ξένη γλώσσα και η διδασκαλία να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο πολυαισθητηριακή και βιωματική. Για τους παραπάνω λόγους είναι αυτονόητο ότι η αγγλική ως ξένη γλώσσα μπορεί να διδαχτεί αποτελεσματικά σε μαθητές με δυσλεξία μόνο από καθηγητές αγγλικών με εξειδίκευση στη δυσλεξία και σε άλλες ειδικές ή γενικές μαθησιακές δυσκολίες.

Το κάθε πρόγραμμα μάθησης πρέπει να είναι εξατομικευμένο, να περιλαμβάνει χρήση αντικειμένων, χρωμάτων, σχημάτων κ.λ.π για να μπορέσει το παιδί να μάθει την αγγλική γλώσσα, που είναι απαραίτητη στην εποχή μας. Μην φορτώνετε όμως το παιδί με πολλά, κάντε το μάθημα των αγγλικών διασκεδαστικό! 


Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου