17 Οκτωβρίου 2010

Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών στα κέντρα διάγνωσης και αξιολόγησης ΚΕΔΔΥ(πρώην ΚΔΑΥ)Η αξιολόγηση και η διάγνωση πρέπει να γίνονται από ομάδα ειδικών και όχι από ένα άτομο μόνο. Γιατί; Επειδή οι μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.) είναι πολυσύνθετες καταστάσεις και για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση απαιτείται η συμβολή διαφόρων ειδικοτήτων (γιατροί, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης απαιτούνται αρκετές ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 3 περίπου ξεχωριστά ραντεβού.

Αρχικά ζητείται από τους γονείς να γίνουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν προβλήματα ακοής ή όρασης. Κατόπιν γίνεται η λήψη του ιστορικού του παιδιού. Η κοινωνική λειτουργός θα καταγράψει τις πληροφορίες για το παιδί και την οικογένεια και γενικά όσα στοιχεία ή παρατηρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στο προσδιορισμό του προβλήματος.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ένα κλασικό τεστ νοημοσύνης, το οποίο μετρά λεκτικές και μη λεκτικές ικανότητες του παιδιού. Το τεστ νοημοσύνης είναι απαραίτητο, αφενός για να καθοριστεί σε ποιο βαθμό η νοητική ανάπτυξη του παιδιού του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, ώστε να προσδιοριστεί εάν οι επιδόσεις του στο σχολείο είναι πάνω ή κάτω από τις ικανότητές του, και αφετέρου για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης με τους συνομηλίκους του. Για παράδειγμα ένας μέσος ή υψηλός δείκτης νοημοσύνης σε συνδυασμό με την κακή σχολική επίδοση συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ακολουθεί η αξιολόγηση δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωσηη γραφήη ορθογραφίαη κατανόηση κειμένωνη γραπτή αφήγηση γεγονότωνη αριθμητική κ.α. Επίσης, αξιολογούνται η ακουστική και οπτική αντίληψη και διάκρισηοι φωνολογικές δεξιότητες, η ομιλία και η ταχύτητα επεξεργασίας των ερεθισμάτων (ο χρόνος που χρειάζεται το παιδί να αφομοιώσει πληροφορίες).
Μετά το πέρας της αξιολόγησης από τις ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πληροφορία που έχει περισυλλεγεί για το παιδί, συνεδριάζει η διεπιστημονική ομάδα  και αποφαίνεται  αν υπάρχει ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή άλλη δυσκολία, καθώς ο βαθμός και το είδος της.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους γονείς και γίνεται η επίδοση της γνωμάτευσης (μόνο σε περίπτωση διάγνωσης ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης).

ΠΗΓΗ: www.focusonchild.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου