7 Μαΐου 2011

Δυσκολίες στα μαθηματικά και αντιμετώπιση

Οι δυσλεξικοί μαθητές,δυσκολεύονται στην απόκτηση μαθηματικών γνώσεων εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων.

 Οπτική αντίληψη: Οι δυσλεξικοί μαθητές συγχέουν διάφορα σύμβολα των μαθηματικών, μπερδεύουν και αριθμούς μεταξύ τους, π.χ. το 3 με το 5 ή το 6 με το 9.
 Προσανατολισμός: Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τις περισσότερες φορές έχουν δυσκολίες προσανατολισμού και αυτό έχει αντίκτυπο στα μαθηματικά. Συχνά μπερδεύουν ότι η πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών σε στήλες γίνεται από τα δεξιά στα αριστερά, αλλά η διαίρεση από τα αριστερά στα δεξιά.
Βραχυπρόθεσμη Μνήμη:  Ξεχνούν τα «κρατούμενα» όταν κάνουν πράξεις.
Μακροπρόθεσμη Μνήμη: Ένας από τους περιορισμούς στα μαθηματικά είναι η αδυναμία του παιδιού για άμεση ανάκληση αριθμών από τη μνήμη, ενώ δεν μπορούν, για παράδειγμα, να θυμηθούν απέξω σημαντικές αριθμητικές πράξεις, όπως την προπαίδεια. 

Ταχύτητα: Τα μαθηματικά απαιτούν ταχύτητα στις κινήσεις, την οποία όμως δε διαθέτουν οι δυσλεξικοί μαθητές. .
Γλώσσα των Μαθηματικών: Τα μαθηματικά έχουν το δικό τους λεξιλόγιο και αυτό μπορεί να είναι η πηγή πολλών προβλημάτων . Η ορολογία των μαθηματικών πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητή από τους μαθητές, πριν προχωρήσουν στο πρακτικό κομμάτι των μαθηματικών. Επίσης, υπάρχουν πολλές λέξεις που περιγράφουν την ίδια διαδικασία. π.χ. ‘πολλαπλασιασμός του 3 με το 4’ ή ‘3 φορές το 4’, .
Ακολουθία: Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει κανείς μαθηματικές γνώσεις, είναι να κατανοεί την έννοια της ‘σειράς’. 

Μερικές ιδέες για το πως θα βοηθήσουμε το παιδί στα μαθηματικά... 
 • Για να βοηθήσουμε ένα παιδί στα μαθηματικά αρχικά του μαθαίνουμε πολύ καλά τα σύμβολα και την έννοια του καθενός. Αν δούμε ότι το παιδί κάνοντας μια πράξη μπερδεύει τα σύμβολα ή δεν τα βλέπει σωστά, μπορούμε να τα χρωματίσουμε με ένα έντονο χρώμα.  π.χ. 4 + 5=   , 10 - 3=  Μπορούμε αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε πάντα το ίδιο χρώμα για την κάθε πράξη. Δηλαδή κόκκινο για την πρόσθεση, πράσινο για την αφαίρεση, μπλε για τον πολλαπλασιασμό, μοβ για τη διαίρεση.
 • Πολύ σημαντική είναι η εκμάθηση των προσθέσεων με όμοιους αριθμούς. Δηλαδή 1+1, 2+2, 3+3, 4+4 κ.λ.π. Διδάσκουμε όλα τα ζευγαράκια (ανάλογα με την ηλικία του παιδιού) ώστε να γίνει αυτοματοποίηση των πράξεων αυτών.
 • Επίσης, μαθαίνουμε το παιδί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες αριθμών. π.χ. ανά 2, ανά 5, ανά 3 κ.λ.π. Βοηθά η σχεδίαση σκαλιών!
 • Φτιάχνουμε ένα μαθηματικό λεξικό γράφοντας το σύμβολο και τα συνώνυμα του!
  + Προσθέτω, βάζω, αυξάνω, το άθροισμα, το σύνολο, πιο πολύ από, συν

  Αφαιρώ, βγάζω, μειώνω, η διαφορά, ελαττώνω, πιο λίγο από, πλην

  = Ίσον, είναι, η απάντηση είναι, σημαίνει, ίδιο με

  Διαιρώ, μοιράζω, χωρίζω σε ομάδες, πηλίκο, δια

  x Πολλαπλασιάζω, φορές, το γινόμενο, επί.
 • Ο παιδαγωγός καλό είναι να χρησιμοποιεί εποπτικό υλικό, όποτε αυτό είναι δυνατόν.
 • Επίσης να χρησιμοποιεί παραδείγματα από την καθημερινή ζωή ώστε τα μαθηματικά να γίνονται περισσότερο οικεία στα παιδιά.
 • Συχνές επαναλήψεις, λίγες και καλές ασκήσεις (η ποιότητα και όχι η ποσότητα μετράει)
 • Σκοπός μας πάντα είναι να ενθαρρύνουμε το παιδί στη μαθηματική σκέψη και να το κάνουμε να αγαπήσει τα μαθηματικά....δυστυχώς αυτό οφείλεται ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό στον παιδαγωγό του μαθητή!

  Σοφία Τσιντσικλόγλου
  Ειδική Παιδαγωγός
  sofiatsin@gmail.com
  paidagwgos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου